HU| EN

SZIP betelepülési eljárás

Infrastruktúra távközlési célú bérbeadása

Kapcsolattartó adatai:
Rekita Márk (értékesítő)
Távközlési üzletág; Távközlési értékesítési osztály
Telefon: +36 1 464-2237
Mobil: +36 70 332-4782
E-mail: rekitam@ahrt.hu

 

Eljárásrend

A betelepülési kérelmeket társaságunk kétlépcsős eljárásban bírálja el. Először a betelepülési adatlapot kell benyújtani. Az ezt követő előzetes véleményezés alapján kiadásra kerül az elvi engedély, vagy ha a betelepülés nem teljesíthető, akkor az elutasítás. Az elvi engedélyben megfogalmazottak szerint kell elkészíteni a végleges engedélyhez szükséges betelepülési dokumentációt. Az ezzel kapcsolatos követelmények itt találhatóak. A hiánytalanul benyújtott betelepülési tervdokumentáció alapján kerül kiadásra a végleges engedély, amely után a telepítés megtörténhet. A végleges engedélyben rögzítésre kerülnek a munkaterület átadással kapcsolatos információk és a területileg illetékes társasági kontakt személy adatai is.

Amennyiben a betelepülés jellege indokolja (például optikai kábelfektetés), akkor egyes lépések egyszerűsített formában folytathatóak le vagy esetenként el is maradhatnak. Ezekről a benyújtott betelepülési adatlaphoz kiadott válaszban tájékoztatjuk a kérelmezőt.

 

Kérelemhez szükséges adatok és dokumentumok

A kérelem beadásához szükséges valamennyi adatot a betelepülési adatlapon kell megadni. A végleges engedély kiadáshoz szükséges dokumentumokat a Tartószerkezetek tervezési és telepítési követelményei tartalmazzák.

 

Kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelem elektronikus formában a kitöltött és a rekitam@ahrt.hu e-mail címre megküldött betelepülési adatlapon nyújtható be. Papír alapon az Antenna Hungária Zrt., 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. cím alatt adható le, vagy erre a címre postázható. Címzettként  Rekita Márkot (Távközlési üzletág; Távközlési értékesítési osztály)  kell feltüntetni.

 

Díjazásra vonatkozó elvek

Berendezések esetében az elfoglalt alapterület (kül- és belterület), vezetékes létesítményeknél a nyomvonal hosszától függetlenül szálpáronként, míg antennák esetében annak típusai és méretei határozzák meg a díjat. Ezen felül a díjazásra hatással van a betelepülés által érintett telephely  elhelyezkedése is.