HU| EN

Minőségi célértékek

1. MinDig TV Extra szolgáltatás tekintetében >>

 

2. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet által meghatározott szolgáltatásminőségi célértékekre vonatkozó 2016. évi vállalás az „Internet protokoll alapú távbeszélő szolgáltatás” tekintetében:

I. Egyedi szolgáltatásminőségi célértékek

A mutató megnevezése A mutató meghatározása

Célérték

Tényleges teljesülés
Beszédminőség Az előfizetői hozzáférési ponton igénybe vett telefonszolgáltatás esetén az ITU-T G.107, 109 ajánlás szerinti 2,58-as MOS érték elérése.

80%

teljesült

 

II. Hálózati szolgáltatásminőségi célértékek

A mutató megnevezése A mutató meghatározása

Célérték

Tényleges teljesülés

Létesítés A szolgáltatáshoz való hozzáférés létesítésének vállalt határideje az igénybejelentéstől számítva a mérések száma szerinti esetek 80%-ában.

35 nap

35 nap
Hibaelhárítás

A bejelentett valós, a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hibák hibaelhárítási határideje a hiba bejelentésétől a hiba elhárításáig számítva a mérések száma szerinti esetek 80%-ban.

48 óra

48 óra

Rendelkezésre állás

A szolgáltatás éves rendelkezésre állása.

96%

99,99%

 

3. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet által meghatározott szolgáltatásminőségi célértékekre vonatkozó 2016. évi vállalás a „Menedzselt bérelt vonali, Metro ethernet és IP VPN szolgáltatások” tekintetében:

A mutató megnevezése

A mutató meghatározása

Célérték

Tényleges teljesülés

Létesítés

A szolgáltatáshoz való hozzáférés létesítésének vállalt határideje az igénybejelentéstől számítva a mérések száma szerinti esetek 80%-ában.

35 nap

35 nap
Hibaelhárítás

A bejelentett valós, a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hibák hibaelhárítási határideje a hiba bejelentésétől a hiba elhárításáig számítva a mérések száma szerinti esetek 80%-ban.

48 óra

4,75 óra

Rendelkezésre állás

A szolgáltatás éves rendelkezésre állása

99,6%

99,97%

Bithiba-arány

Bithiba arány hozzáférési vonalanként (A bérelt vonali Internet és VoIP esetén, a bit hibaarány nem értelmezhető hozzáférési vonalanként az IP csomag kapcsolt technológia alkalmazása miatt.)

10-6

<10-6 , de >10-8

 

4. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet által meghatározott szolgáltatásminőségi célértékekre vonatkozó 2016. évi vállalás a „Menedzselt bérelt vonali internet szolgáltatás” tekintetében:

A mutató megnevezése

A mutató meghatározása

Célérték

Tényleges teljesülés

Létesítés

A szolgáltatáshoz való hozzáférés létesítésének vállalt határideje az igénybejelentéstől számítva a mérések száma szerinti esetek 80%-ában.

35 nap

35 nap
Hibaelhárítás

A bejelentett valós, a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hibák hibaelhárítási határideje a hiba bejelentésétől a hiba elhárításáig számítva a mérések száma szerinti esetek 80%-ban.

48 óra

6,18 óra

Rendelkezésre állás

A szolgáltatás éves rendelkezésre állása

99,6%

99,98%

2. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet által meghatározott szolgáltatásminőségi célértékekre vonatkozó 2015. évi vállalás az „Üzleti célú helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő-szolgáltatás” tekintetében:

 

Minőségi mutató megnevezése:

ÁSZF szerint vállalt érték

Tényleges teljesülés

A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási határideje

72óra

 

A szolgáltatás rendelkezésre állása

92%

 

Sikertelen hívások aránya

3%

 

Hívás felépítési ideje

35 másodperc

 

Kezelő, hibafelvevő válaszideje

120 másodperc

 

bit hibaarány hozzáférési vonalanként másodlagos felhasználás esetén

10-4

 

Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálási és elintézési határideje

30 nap

 

 

3. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet által meghatározott szolgáltatásminőségi célértékekre vonatkozó 2015-ös vállalás a „Bérelt vonali, VoIP és Egyéb távközlési szolgáltatások” tekintetében:

a.) A Menedzselt bérelt vonali szolgáltatás, LAN összekapcsolási szolgáltatás (VPN alapú adatátviteli szolgáltatás) és a bérelt vonali Internet szolgáltatás vonatkozásában:

 

Minőségi mutató megnevezése:

ÁSZF szerint vállalt érték

Tényleges teljesülés

A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási határideje Hibaelhárítási idő megkezdése: Hibaelhárítás befejezése:

4 óra 7 nap

 

A szolgáltatás Éves rendelkezésre állása:

98%

 99,98%

A szolgáltatási terület egészét érintő átmeneti szünetelés egy évben összesen:

176 óra

0

Az előfizetők legalább 10%-át érintő átmeneti szünetelés egy évben összesen:

176 óra

0

Garantált fel- és letöltési sebesség:

Az Egyedi Előfizetési Szerződésben rögzített sebesség 75%-a

 

Bithiba arány hozzáférési vonalanként (a bérelt vonali Internet esetén, a bit hibaarány nem értelmezhető hozzáférési vonalanként az IP csomag kapcsolt technológia alkalmazása miatt):

10-6

0-tól 10-9 –ig

A szolgáltatáshoz való hozzáférés létesítésének vállalt határideje (a szerződéskötéstől számítva):

120 nap

20 nap

 

b.) A Hang-adat integrációs szolgáltatás (VPN alapú hangátviteli szolgáltatás) vonatkozásában:

 

Minőségi mutató megnevezése:

ÁSZF szerint vállalt érték

Tényleges teljesülés

A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási határideje Hibaelhárítási idő megkezdése: Hibaelhárítás befejezése:

4 óra 7 nap

2 óra 4 perc

A szolgáltatás Éves rendelkezésre állása:

98%

99,99%

A szolgáltatási terület egészét érintő átmeneti szünetelés egy évben összesen:

176 óra

0

Az előfizetők legalább 10%-át érintő átmeneti szünetelés egy évben összesen:

176 óra

0

Bithiba arány hozzáférési vonalanként:

10-6

0-tól 10-9 –ig

A szolgáltatáshoz való hozzáférés létesítésének vállalt határideje

(a szerződéskötéstől számítva):

120 nap

20 nap

 

c.) A VoIP szolgáltatás vonatkozásában a Szolgáltató az alábbi műszaki paramétereket biztosítja a szolgáltatás során:

 

Minőségi mutató megnevezése:

ÁSZF szerint vállalt érték

Tényleges teljesülés

A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási határideje Hibaelhárítási idő megkezdése: Hibaelhárítás befejezése:

4 óra 7 nap

2 óra 4 perc

A szolgáltatás Éves rendelkezésre állása:

98%

99,99%

A szolgáltatási terület egészét érintő átmeneti szünetelés egy évben összesen:

176 óra

0

Az előfizetők legalább 10%-át érintő átmeneti szünetelés egy évben összesen:

176 óra

0

Bit hibaarány (a bit hibaarány nem értelmezhető) hozzáférési vonalanként az IP csomag kapcsolt technológia alkalmazása miatt

n.a.

 

A szolgáltatáshoz való hozzáférés létesítésének vállalt határideje

(a szerződéskötéstől számítva):

120 nap

20 nap

 

d.) Az Egyéb távközlési szolgáltatások vonatkozásában:

 

Minőségi mutató megnevezése:

ÁSZF szerint vállalt érték

Tényleges teljesülés

A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási határideje Hibaelhárítási idő megkezdése: Hibaelhárítás befejezése:

4 óra 7 nap

 

A szolgáltatás Éves rendelkezésre állása:

98%

99,99%

A szolgáltatási terület egészét érintő átmeneti szünetelés egy évben összesen:

176 óra

0

Az előfizetők legalább 10%-át érintő átmeneti szünetelés egy évben összesen:

176 óra

0

Garantált fel- és letöltési sebesség: (amennyiben értelmezhető)

Az Egyedi Előfizetői Szerződésben rögzített sebesség 50%-a.

 

Bithiba arány hozzáférési vonalanként:

10-6

 0-tól 10-9 –ig

A szolgáltatáshoz való hozzáférés létesítésének vállalt határideje (a szerződéskötéstől számítva):

120 nap

20 nap