HU| EN

Üzleti kommunikációs szolgáltatások


Az Antenna Hungária Zrt. menedzselt bérelt vonali szolgáltatása az ügyfeleink által meghatározott végpontok között olyan folyamatos és közvetlen kommunikációs összeköttetést biztosít, mely a gyors és biztonságos adat-, hang- és képátvitel mellett a telephelyek helyi hálózatainak összekapcsolására és az Internethez való csatlakozásra is lehetőséget ad.

A Metro Ethernet (helyi hálózatok összekapcsolása) szolgáltatás olyan folyamatosan menedzselt, rugalmasan méretezhető ethernet alapú bérelt vonali összeköttetést biztosít, mely lehetővé teszi az ügyfél által meghatározott végpontok között a gyors és biztonságos adatkommunikációt és a végpontok összekapcsolását.

Internet szolgáltatásunk ügyfeleinknek lehetővé teszi a belföldi és a nemzetközi Internet hálózatok gyors és biztonságos elérését, a folyamatos felügyeletet és készenlétet. Szolgáltatásunk ideális megoldást nyújt helyi hálózatok Internetre történő csatlakozásához.

VoIP (Voice over Internet Protocol) hangátviteli szolgáltatása a korszerű internet protokoll technológiára épül, mely a magas minőség mellett alacsony költségű távbeszélő- és faxkommunikációt biztosít ügyfeleinknek egy, a hagyományos telefonhálózattól független, nagy biztonságú, világméretű zártkörű gerinchálózaton keresztül.

Az MPLS protokollon alapuló IP VPN szolgáltatás segítségével virtuális magánhálózat alakítható ki, mely a telephelyek közötti adatforgalom lebonyolítását úgy teszi lehetővé, hogy az információáramlásból az illetékteleneket teljes mértékben kizárja.

A műholdas adatátvitelt lehetővé tevő VSAT rendszer teljes körű szolgáltatást biztosít a felhasználó informatikai hálózatához tartozó távoli végpontok (fiókok, kirendeltségek, leányvállalatok, kihelyezett munkahelyek, bankkártya-elfogadóhelyek, bankjegykiadó- vagy árusító automaták stb.) és a központ közötti folyamatos, nagy megbízhatóságú adatforgalomhoz.

Az Antenna Hungária Zrt. vállalja optikai és pont-pont vagy pont-multipont mikrohullámú berendezések telepítési folyamatának teljes vagy részleges lebonyolítását, a megvalósíthatósági terv készítésétől, az eszközrendelésen, az engedélyezési eljárás lefolytatásán, a frekvenciakijelölés kérelmezésén, a kiviteli terv készítésén, a kiépítésen és frekvenciaellenőrzésen át az üzembe helyezési eljárás lefolytatásáig.

Társaságunk vállalja működő mikrohullámú összeköttetések és hálózatok karbantartását, üzemeltetését, egyben állandó felügyeletét is.

Az Antenna Hungária Zrt. menedzselt bérelt vonali szolgáltatása az ügyfeleink által meghatározott végpontok között olyan folyamatos és közvetlen kommunikációs összeköttetést biztosít, mely biztonságos adat-, hang- és képátvitel mellett a telephelyek helyi hálózatainak összekapcsolására és az Internethez való csatlakozásra is lehetőséget ad.

Kinek ajánljuk menedzselt bérelt vonali szolgáltatásunkat?

Menedzselt bérelt vonali szolgáltatásunkat elsősorban azon több telephellyel rendelkező, nagy kommunikációs igényű vállalkozásoknak és intézményeknek ajánljuk,amelyek esetében a meglévő TDM alapú átvitelre van szükségük.

Milyen előnyöket nyújt menedzselt bérelt vonali szolgáltatásunk?

• a végpontok közötti állandó és közvetlen összeköttetés
• előre tervezhető költségek
• korlátlan adatforgalom
• biztonságos adatátvitel
• igény szerint rugalmasan változtatható, dedikált sávszélesség
• kiemelkedő műszaki paraméterek, megbízhatóság
• folyamatosan felügyelt összeköttetés
• magas rendelkezésre állás, garantált minőség és gyors hibajavítás

Alkalmazási lehetőségek

• távoli telephelyek, állandó partnerek megbízható adatkommunikációja
• jelentős kommunikációs igény, nagy információmennyiség átvitele
• intézmények adat- vagy képátvitele
• számítógépek, számítógép-hálózatok összekapcsolása
• nagygépekhez, központi állományokhoz, file-szerverekhez való hozzáférés
• épületek helyi és helyközi összekapcsolása

A szolgáltatás műszaki megvalósítása

A menedzselt bérelt vonali szolgáltatás olyan állandó, a földrajzilag elszórtan elhelyezkedő telephelyeket összekötő, napi 24 órában folyamatosan menedzselt, az ügyfél igénye szerint változtatható sávszélességű digitális összeköttetés, mely az átviteli utakat és a szolgáltatás-hozzáférési pontok kiépítését foglalja magában. 
A telephelyek összekötése az ügyfél igényétől függően nx64 kbit/s sávszélességű bérelt vonalakon történik. A kommunikációs igény növekedése, illetve a forgalom bővülése esetén mind az összeköttetés sávszélességének további bővítése lehetséges. 
A bérelt vonal hozzáférési szakasza a végpont elérhetőségétől és az igényelt sávszélességtől függően pont-pont (PP) vagy pont-multipont (PMP) mikrohullámú összeköttetés. 
A mikrohullámú összekötetés típusa (PP vagy PMP) alapvetően meghatározza a távközlési végberendezés (továbbiakban router) WAN oldali interfészeinek típusát. A WAN oldali interfészek típusai a következők lehetnek:

 • X.21
 • V.35
 • E1 G.703/G.704
 • Ethernet


Az Antenna Hungária Zrt. szolgáltatásának alapvető minőségi jellemzőit az ITU G.821 és ITU-T G.826 ajánlások meghatározásának megfelelően nyújtja. 
A szolgáltatás során igénybe vett berendezések és hálózatok rendelkeznek az üzemeltetéshez szükséges megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve a hírközlési hatóság típus-, esetleg egyedi engedélyével. A szükséges hatósági engedélyeket a Nemzeti Hírközlési Hatóság által elfogadott Vállalkozási Feltételek tartalmazzák.


Rendelkezésre állás, hibaelhárítás

A menedzselt bérelt vonali szolgáltatás éves rendelkezésre állása 99,6%-os. Az Antenna Hungária Zrt. magasan képzett hálózat-felügyelő csapata a nap 24 órájában folyamatosan felügyeli a szolgáltatás hibátlan működését, ellenőrzi a szolgáltatás minőségét, így a szolgáltatás bármilyen minőségcsökkenése vagy a rendszerben történt hiba esetén szakértői késlekedés nélkül beavatkoznak a szolgáltatás folyamatos és zavartalan működése érdekében. Ügyfélszolgálat

Az ügyfélkapcsolatot elsődlegesen az Antenna Hungária Zrt. személyes ügyfélmenedzsere biztosítja. Már ajánlatkérés esetén is ügyfélmenedzsert nevezünk ki, aki bármilyen jellegű probléma, illetve ajánlatmódosítás esetén az ügyfél szíves rendelkezésére áll. Megrendelésük, szerződéskötésük és a szerződésben foglaltak maradéktalan betartásáról szintén az ügyfélmenedzserünk gondoskodik.

Antenna Hungária Zrt.
Távközlési üzletág
1119 Budapest, Petzval J. u. 31-33.
Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 447
Telefax: (06-1) 464-2578
E-mail: ertekesites@ahrt.hu

Az Antenna Hungária Zrt. Metro Ethernet szolgáltatása ethernet alapú (layer-2) transzparens átvitelt biztosít kettő vagy annál több végpont között.

Kinek ajánljuk a Metro Ethernet szolgáltatást?

Metro Ethernet szolgáltatásunkat elsősorban a kettő vagy több telephellyel és országos telephely-hálózattal rendelkező, nagy adatátviteli igényű hazai vállalkozások és intézmények részére ajánljuk.Milyen előnyöket nyújt a Metro Ethernet alapú összekapcsolási szolgáltatásunk?

 • végpontok közötti állandó és közvetlen összeköttetetés 

 • transzparens átvitel (port vagy VLAN alapon)
 • Layer-2 protokoll tunneling

 • Szükség esetén útvonalvédelem

 • széleskörű felhasználhatóság 

 • előre tervezhető költségek
 • korlátlan adatforgalom 

 • gyors és biztonságos adatátvitel 

 • költséghatékony adatkommunikáció
 • igény szerint rugalmasan változtatható, dedikált sávszélesség 

 • kiemelkedő műszaki paraméterek, megbízhatóság 

 • folyamatosan felügyelt összeköttetés 

 • magas rendelkezésre állás, garantált minőség, gyors hibajavítás
Alkalmazási lehetőségek

 • távoli telephelyek megbízható adatkommunikációja
 • jelentős kommunikációs igény, nagy információmennyiség átvitele 

 • intézmények adatátvitele 

 • számítógépek, számítógép-hálózatok összekapcsolása 

 • hozzáférés nagygépekhez, központi állományokhoz, file-szerverekhez 

 • épületek helyi és helyközi összekapcsolásaA Metro Ethernet szolgáltatás megvalósítása és fajtái:

P2P-EPL (Point-to-Point Ethernet Private Line)A P2P-EPL szolgáltatás két végpont között portalapú transzparenciát biztosító ethernet átvitelt nyújt függetlenül attól, hogy az ügyfél aktív oldali eszköze (ami lehet router vagy switch) native vagy tag-elt (802.1q) kereteket küld a szolgáltató hálózata felé. Az Antenna Hungária Zrt. a szolgáltatást QinQ és/vagy EoMPLS technológiával valósítja meg.


PMP-EVPL (Point-to-Point Ethernet Private Line)A PMP-EVPL szolgáltatást kettőnél több telephellyel rendelkező (tipikusan egy központ és számos branch office) ügyfeleinknek ajánljuk. Ez a szolgáltatás VLAN alapú transzparens ethernet átvitelt valósít meg, ahol minden egyes végpont egy vagy több vlan-t (CE-VLAN) továbbíthat a központi telephely felé. Az Antenna Hungária Zrt. a szolgáltatást QinQ / Selective QinQ és/vagy EoMPLS technológiával valósítja meg.


EP-LAN (Ethernet Private LAN)A EP-LAN kialakításnál a z ügyfél (illetve az ügyféloldali végpontok) szemszögéből a szolgáltató hálózata egy egységes broadcast domain-ként látszódik. A portalapú átvitel során az ügyféloldali aktív eszköz (router vagy switch) küldhet native vagy tag-elt (802.1q) kereteket egyaránt. Az Antenna Hungária Zrt. a szolgáltatást QinQ és/vagy VPLS technológiával valósítja meg.


EVP-LAN (Ethernet Virual Private LAN – VLAN alapú)A EVP-LAN az EP-LAN szolgáltatásnak egy olyan változata, ahol az egységes broadcast domain kialakítás VLAN szinten valósul meg.

A telephelyek összekötése az ügyfél igényétől függően nx64 kbit/s sávszélességtől egészen a Gigabites sebességekig történhet. 
A vonal hozzáférési szakasza a végpont elérhetőségétől és az igényelt sávszélességtől függően lehet mikrohullámú pont-pont (PP), pont-multipont (PMP) vagy optikai összeköttetés.

Átadási interfész típusok:
• 10 / 100Base-T
• 1000Base-T
• 1000Base-X
• 10GBase-T vagy 10GBase-X

A szolgáltatás során igénybe vett berendezések és hálózatok rendelkeznek az üzemeltetéshez szükséges megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve a hírközlési hatóság típus-, esetleg egyedi engedélyével. A szükséges hatósági engedélyeket a Nemzeti Hírközlési Hatóság által elfogadott Vállalkozási Feltételek tartalmazzák. Rendelkezésre állás, hibaelhárítás

A Metro Ethernet szolgáltatás éves rendelkezésre állása 99,6%-os. Az Antenna Hungária Zrt. magasan képzett hálózat-felügyelő csapata a nap 24 órájában folyamatosan felügyeli a szolgáltatás hibátlan működését, ellenőrzi a szolgáltatás minőségét, így a szolgáltatás bármilyen minőségcsökkenése vagy a rendszerben történt hiba esetén szakértői késlekedés nélkül beavatkoznak a szolgáltatás folyamatos és zavartalan működése érdekében. Ügyfélszolgálat

Az ügyfélkapcsolatot elsődlegesen az Antenna Hungária Zrt. személyes ügyfélmenedzsere biztosítja. Már ajánlatkérés esetén is ügyfélmenedzsert nevezünk ki, aki bármilyen jellegű probléma, ajánlatmódosítás esetén az ügyfél szíves rendelkezésére áll. Megrendelésük, szerződéskötésük és az abban foglaltak maradéktalan betartásáról szintén ügyfélmenedzserünk gondoskodik.Antenna Hungária Zrt. 

Távközlési üzletág

1119 Budapest, Petzval J. u. 31-33. 

Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 447 

Telefax: (06-1) 464-2578
E-mail: ertekesites@ahrt.hu

Az Antenna Hungária Zrt. menedzselt bérelt vonali internet szolgáltatása ügyfeleinknek lehetővé teszi a belföldi és a nemzetközi Internet hálózatok gyors és biztonságos elérését, a folyamatos felügyeletet és készenlétet. Szolgáltatásunk ideális megoldást nyújt helyi hálózatok Internetre csatlakozásához.

Az Antenna Hungária Zrt. internet szolgáltatásának alapja a cég redundáns belföldi és nemzetközi hálózati kapcsolata. 
A szolgáltatás igénybevételével nagy sebességű összeköttetés valósul meg a belföldi és a nemzetközi hálózatokkal.

Kiegészítő szolgáltatások

 • domainnév-szolgáltatás 

 • webtárterület bérlet 

 • webszerver elhelyezés


Kinek ajánljuk szolgáltatásunkat?

Az Antenna Hungária Zrt. internet szolgáltatását olyan nagy adatforgalmi igényű, több telephellyel rendelkező vállalatok, szervezetek és Internet szolgáltatók belső információs, illetve adatátviteli hálózatának kialakítására ajánljuk, amelyek számára a kimagasló minőségi paraméterek, a megbízható szolgáltató elsődleges szempont. Milyen előnyöket nyújt szolgáltatásunk?

 • folyamatos, garantált sebességű internet-hozzáférés 

 • előre tervezhető, forgalomtól független, állandó összegű havi díj 

 • nagy sávszélességű magyarországi és nemzetközi kapcsolódás
 • rugalmas szolgáltatás 

 • kiemelkedő műszaki paraméterek 


 • igény szerinti sávszélesség
Alkalmazási lehetőségek

 • nagy sebességű vállalati internet-hozzáférés 

 • belső és külső levelezés lebonyolítása 

 • rendszeres üzletiinformáció-szerzés az Internetről
 • on-line közös munka a különböző telephelyeken dolgozó munkatársak között 

 • elektronikus kereskedelem
 • távmunka-lehetőség biztosítása 

 • céginformációk publikálása az Interneten


Nemzetközi kapcsolat

Az Antenna Hungária Zrt. gerinchálózata két független nemzetközi Internet szolgáltató felé csatlakozik.

Belföldi kapcsolat

Az Antenna Hungária Zrt. az országban az elsők között a hazai Internet szolgáltatók budapesti kicserélő központjához a BIX által előírt átviteli sebességű optikai kábeles kapcsolatot épített ki. Az Internet Szolgáltatók Tanácsa 1998-ban az Antenna Hungária Zrt.-t feljogosította, hogy a BIX-tagságra jogosult Internet szolgáltatók számára saját hálózatán keresztül BIX-csatlakozást nyújthasson. 
Rendelkezésre állás, hibaelhárítás

Az éves rendelkezésre állás minimális 99,6%-os értékét valamennyi kapcsolatra, kapcsolatonként garantálni (tervezni) tudjuk. Az Antenna Hungária Zrt. magasan képzett hálózat-felügyelő csapata a nap 24 órájában folyamatosan felügyeli a szolgáltatás hibátlan működését, ellenőrzi a szolgáltatás minőségét, így a szolgáltatás bármilyen minőségcsökkenése vagy a rendszerben történt hiba esetén szakértői késlekedés nélkül beavatkoznak a szolgáltatás folyamatos és zavartalan működése érdekében. Ügyfélszolgálat Az ügyfélkapcsolatot elsődlegesen az Antenna Hungária Zrt. személyes ügyfélmenedzsere biztosítja. Már ajánlatkérés esetén is ügyfélmenedzsert neveznek ki, aki bármilyen jellegű probléma, ajánlatmódosítás esetén az ügyfél szíves rendelkezésére áll. Megrendelésük, szerződéskötésük és az abban foglaltak maradéktalan betartásáról szintén ügyfélmenedzserünk gondoskodik.Antenna Hungária Zrt.
Távközlési üzletág
1119 Budapest, Petzval J. u. 31-33. 

Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 447
Telefax: (06-1) 464-2578

E-mail:ertekesites@ahrt.hu

VoIP - IP alapú beszédátviteli szolgáltatás

Az Antenna Hungária Zrt. VoIP (Voice over Internet Protocol) hangátviteli szolgáltatása a korszerű internet protokoll technológiára épül, mely a magas minőség mellett alacsony költségű távbeszélő- és faxkommunikációt biztosít ügyfeleinknek egy, a hagyományos telefonhálózattól független, nagy biztonságú, világméretű zártkörű gerinchálózaton keresztül.

Az Antenna Hungária Zrt., mint kötelezett szolgáltató  által -  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke 2013. november 11. napján kelt HF/25016-187/2012. számú határozata értelmében     -  2014. január 01. napjától  alkalmazott nettó hívásvégződtetési díj napszaktól függetlenül 0,4 Ft/perc. Az Antenna Hungária Zrt.  hívásvégződtetési  forgalmi szolgáltatását nem közvetlenül, saját hálózati interfészén keresztül, hanem a Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 35/A.) összekapcsolási  pontján keresztül nyújtja.

Kinek ajánljuk VoIP szolgáltatásunkat?

A VoIP szolgáltatást elsősorban a nagy belföldi vagy nemzetközi telefon- és faxforgalmat lebonyolító vállalkozások és intézmények számára fejlesztettük ki.

Milyen előnyöket nyújt VoIP szolgáltatásunk?

 • alacsonyabb távbeszélőköltségek kedvezményes percdíjainkkal
 • nincs kapcsolási díj 

 • nincs egyszeri díj
 • nincs eszközbérleti díj 

 • egyszerű híváskezdeményezés ugyanúgy, mint a megszokott távbeszélő-hálózaton 

 • magas szolgáltatási szint (QoS), garantált minőség és biztonság
 • a világ minden országa elérhető 

 • hívásrészletezés, részletes forgalmi adatok elektronikus formában
Alkalmazási lehetőségek

 • távolsági hívások irányítása alközpontokból 

 • meglévő adathálózaton belüli tömörített beszédátvitel
 • nemzetközi hívások csökkentett percdíjjal

Rendelkezésre állás, hibaelhárítás

A VoIP szolgáltatás éves rendelkezésre állása 99,6%-os. Az Antenna Hungária Zrt. magasan képzett hálózat-felügyelő csapata a nap 24 órájában folyamatosan felügyeli a szolgáltatás hibátlan működését, ellenőrzi a szolgáltatás minőségét, így a szolgáltatás bármilyen minőségcsökkenése vagy a rendszerben történt hiba esetén szakértői késlekedés nélkül beavatkoznak a szolgáltatás folyamatos és zavartalan működése érdekében. Ügyfélszolgálat

Az ügyfélkapcsolatot elsődlegesen személyes ügyfélmenedzseren keresztül biztosítjuk. Már ajánlatkérés esetén is ügyfélmenedzsert nevezünk ki, aki bármilyen jellegű probléma, ajánlatmódosítás esetén az ügyfél szíves rendelkezésére áll. Megrendelésük, szerződéskötésük és az abban foglaltak maradéktalan betartásáról szintén ügyfélmenedzserünk gondoskodik.

Az ”ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt., mint kötelezett szolgáltató által - a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PS/10257-196/2023. számú 2023. július 19.  napján kelt határozata  értelmében a „Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban” megnevezésű piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatónak minősül, ezért az átláthatóság kötelezettség teljesítése érdekében a jelen honlapon közzéteszi a hívásvégződtetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeit, valamint az alkalmazott hívásvégződtetési díjait.

 

A 2023. január 1-től alkalmazható maximális hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatásra vonatkozóan megállapított díj napszaktól függetlenül nettó 0,2880 Ft/perc, amennyiben a végződtetett hívás az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség területén belülről érkezik (a hívó fél számának A-szám országkódja az Európa Gazdasági Térség valamely tagállamának országkódja).

Az ”ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt. hívásvégződtetési forgalmi szolgáltatását nem közvetlenül, saját hálózati interfészén keresztül, hanem a Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 35/A.) összekapcsolási pontján keresztül nyújtja, s a további feltételek a Összekapcsolásra és hívásvégződtetésre vonatkozó általános feltételek | Netfone oldalon érhetőek el.

a. Az összekapcsolási pont földrajzi helye: BIX 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22

b. Az összekapcsolásra felajánlott interfész adatai:

SIP kapcsolat
Fizikai kapcsolat: Optikai csatlakozó : Duplex LC
Protokoll: IEEE 802.3z
Protokoll: SIP rfc 3261
optikai IEEE 802.3z 1000BASE-LX single mode
Duplex patch cord with 4 x LC/UPC connectors

 

”ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt.

Székhely: 1119 Budapest, Petzval J. u. 31-33.
Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 447
E-mail: WS_hang@ahrt.hu

IP VPN - virtuális magánhálózati szolgáltatás

Az MPLS protokollon alapuló IP VPN szolgáltatás segítségével virtuális magánhálózat alakítható ki, mely a telephelyek közötti adatforgalom lebonyolítását úgy teszi lehetővé, hogy az információáramlásból az illetékteleneket teljes mértékben kizárja. 


Ügyfeleink az Antenna Hungária Zrt. IP-gerinchálózatának legközelebbi hozzáférési pontjához csatlakoznak, meglévő hozzáférési technológiákat (mikrohullám, optikai és VSAT összeköttetés) használva. A gerinchálózathoz történő csatlakozás sávszélessége széles skálán választható (64 kbps-Gigabit Ethernet), és ezek ugyanazon a virtuális magánhálózaton belül telephelyenként különbözőek is lehetnek. Így a nagyobb sávszélességet igénylő központi telephelyek és a kis forgalmú telephelyek is csatlakoztathatóak ugyanahhoz a VPN-hez. Kinek ajánljuk IP VPN szolgáltatásunkat?

 • több telephellyel rendelkező vállalatok
 • ipari és kereskedelmi vállalatok (kis, közepes és nagy kapacitásigényű cégek egyaránt)
 • pénzintézetek, biztosítótársaságok 

 • távmunkát alkalmazó cégek
 • kormányzati, önkormányzati intézmények
 • oktatási, egészségügyi intézmények
Milyen előnyöket nyújt a szolgáltatás?

Minden vállalat számára általános törekvés a költségek csökkentése, kiszámíthatósága. A több telephelyes vállalatok költséghatékony és megbízható, ugyanakkor biztonságos internet protokollon alapuló kommunikációs megoldását kínáljuk. Az IP-technológia, képességeiből adódóan, lehetőséget teremt az integrált hang- adat- és multimédiaalkalmazások használatára, ami az előfizető számára további költségmegtakarítást jelent, valamint lehetővé teszi az egyszerűbb, egységesebb kommunikációs infrastruktúra kialakítását.

 • Gazdaságosság: előre tervezhető, forgalomtól független, állandó összegű havi díj 

 • Integrált szolgáltatás igénybevétele (hang, adat, multimédia)
 • Egységes vállalati kommunikációs infrastruktúra 

 • Biztonságos adatforgalom


Alkalmazási lehetőségek

 • belső hang- és adatkommunikációs hálózat kialakításához
 • helyi számítógépes hálózatok és alközponti hálózatok integrálása
 • meglévő alközpontok összekapcsolása, egységes rendszerré integrálása
A szolgáltatás műszaki megvalósításaA IP VPN szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználó telephelyein lévő helyi hálózatok (LAN), hálózatvégződések routereken keresztüli IP alapú összekapcsolását, virtuális magánhálózat kialakítását. Ügyfeleink rendszeres tájékoztatást kapnak forgalmi, statisztikai és egyéb menedzsmentinformációkról. Az IP alapú VPN biztosítja a földrajzilag elszigetelt telephelyek összeköttetését úgy, hogy a telephelyek adathálózata egy LAN-ként kezelhető. A telephelyek közötti IP-forgalom zárt, csak az adott VPN-be tartozó ügyfelek kommunikálhatnak egymással. Ezt a hálózatot egymás között korlátlan ideig használhatják, és elérhetik egyik telephelyről egy másik telephely belső hálózatát. 

Az Antenna Hungária Zrt. lehetővé teszi előfizetőinek, hogy az IP VPN szolgáltatással összekapcsolt hálózatvégződéseken a szolgáltató egyéb távközlési szolgáltatásait (Internet, VoIP) is igénybe vehessék.

Rendelkezésre állás, hibaelhárítás

A Virtuális magánhálózati szolgáltatás éves rendelkezésre állása 99,6%-os. Az Antenna Hungária Zrt. magasan képzett hálózat-felügyelő csapata a nap 24 órájában folyamatosan felügyeli a szolgáltatás hibátlan működését, ellenőrzi a szolgáltatás minőségét, így a szolgáltatás bármilyen minőségcsökkenése vagy a rendszerben történt hiba esetén szakértői késlekedés nélkül beavatkoznak a szolgáltatás folyamatos és zavartalan működése érdekében.

Ügyfélszolgálat

Az ügyfélkapcsolatot elsődlegesen az Antenna Hungária Zrt. személyes ügyfélmenedzsere biztosítja. Már ajánlatkérés esetén is ügyfélmenedzsert neveznek ki, aki bármilyen jellegű probléma, ajánlatmódosítás esetén áll az ügyfél szíves rendelkezésére. Megrendelésük, szerződéskötésük és az abban foglaltak maradéktalan betartásáért szintén ügyfélmenedzserünk gondoskodik.

Antenna Hungária Zrt.
Távközlési üzletág
1119 Budapest, Petzval J. u. 31-33.
Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 447
Telefax: (06-1) 464-2578
E-mail: ertekesites@ahrt.hu

Az Antenna Hungária Zrt. leányvállalata, a Hungaro DigiTel Kft. révén a professzionális távközlés egy különleges technológiáját, a VSAT műholdas digitális távközlési technológiát is tudja alkalmazni az összeköttetések kiépítésénél.

A műholdas adatátvitelt lehetővé tevő VSAT rendszer teljes körű szolgáltatást biztosít a felhasználó informatikai hálózatához tartozó távoli végpontok (fiókok, kirendeltségek, leányvállalatok, kihelyezett munkahelyek, bankkártya-elfogadóhelyek, bankjegykiadó- vagy árusító automaták stb.) és a központ közötti folyamatos, nagy megbízhatóságú adatforgalomhoz.

E technológia előnye a földi adatátvitellel szemben a hálózat rugalmas felépítési és módosítási lehetősége, a gyorsabb telepíthetőség, a megbízhatóbb működés és az áthidalt távolságtól független üzemeltetési költség. Ezen kívül alkalmazása egyszerűbb és előnyösebb más technológiákhoz képest az elégtelen távközlési infrastruktúrájú területeken, a szétszórtan elhelyezkedő felhasználók biztonságos együttműködéséhez, az alkalomhoz és eseti helyszínekhez fűződő időszakos távközlési igények kielégítésére, valamint - vevőberendezésként - a kiterjedt földrajzi területeken és széles felhasználói körben történő információterjesztéshez.

Szolgáltatásunkról bővebben információkat talál a www.hdt.hu címen.

Antenna Hungária Zrt.
Távközlési üzletág
1119 Budapest, Petzval J. u. 31-33.
Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 447
Telefax: (06-1) 464-2578
E-mail: ertekesites@ahrt.hu